Level 4 Level 6
Level 5

Funnet i rommet


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a question
et spørsmål
a street
en gate
a corner
et hjørne
a building
en bygning
to turn
å vende, å snu
to follow
å følge
to stop
å stoppe
to ask
å spørre
to ask about ...
å spørre om ...
left
venstre
straight
rett frem; rett
quick
rask; fort
quickly
raskt; fort
slow
treg; sakte
slower
tregere; saktere
on
can I ask you a question?
kan jeg stille deg et spørsmål?
turn left
ta til venstre
you speak too quickly
du snakker for fort
can you speak slower please?
kan du snakke saktere vær så snill?
it's on this street
det er på denne gaten