Level 7 Level 9
Level 8

I forkledning


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a tie
et slips
a face
et ansikt
an eye
et øye
a nose
en nese
a mouth
en munn
an ear
et øre
a tooth
en tann
teeth
tenner
hair
hår
glasses
briller; glass (flertal)
a story
en historie
to wear
å ha ... på
to write
å skrive
blonde
lyshåret
ginger
rødhåret
sometimes
noen ganger
every
hver
she sometimes wears a red dress
Hun har noen ganger på seg en rød kjole
she's blonde
hun er lyshåret
she has brown eyes and grey hair
hun har brune øyne og grått hår
I'm a journalist
jeg er journalist
I write stories every day
jeg skriver historier hver dag