Level 9
Level 10

Fraser: Imponer dem!


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a point
et poeng; et punkt
what's the point?
hva er poenget?
what's the plan?
hva er planen?
sense
mening; sans
to make sense
å gi mening
does that make sense?
gir det mening?
that made no sense
det ga ingen mening
a mind
et sinn; en forstand
what's on your mind?
hva tenker du på?
to win
å vinne
to lose
å tape; å miste
have you lost your mind?
har du mistet forstanden?
to look forward to ...
å glede (seg) til ... ; å se fram til ...
we're looking forward to seeing you
vi gleder oss til å se deg
we look forward to meeting you
vi gleder oss til å møte deg
such
så; slik
a fool
en idiot; et fjols
don't be such a fool!
ikke vær en idiot!
calm
rolig; ro
calm down
ro (deg) ned
be quiet
vær stille