Level 5 Level 7
Level 6

Alt ligger i fortiden nå!


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I helped my dad in the kitchen yesterday
Jeg hjalp min far på kjøkkenet i går
we waited for two weeks
vi ventet i to uker
we already asked him that question
vi har allerde spurt han det spørsmålet
I studied in Japan for two months
Jeg studerte i Japan i to måneder
we ordered four starters
vi bestilte fire forretter
they lived in China for eight years
de bodde i Kina i åtte år
I loved him
jeg elsket han
I loved cakes and chocolate too much
Jeg var altfor glad i kake og sjokolade
who ate my cake?
Hvem spiste kaken min?
he spoke English very well
Han snakket veldig godt engelsk
we drank too much beer last night
Vi drakk altfor mye øl i går kveld
he bought that car twenty years ago
han kjøpte den bilen for tjue år siden
we took a taxi last time
vi tok en taxi sist gang
I wrote a book two years ago
jeg skrev en bok for to år siden
last night they had dinner in the Norwegian restaurant
I går kveld spiste de middag på den norske restauranten
I thought you studied at university
Jeg trodde du studerte på Universitetet
they didn't have dinner with us
de spiste ikke middag med oss
they made a big cake for you last year
de lagde en stor kake til deg i fjor
we slept on the train because we had no money for a hotel
vi sov på toget fordi vi ikke hadde penger til et hotellrom
my grandpa always went for a run in the morning
min bestefar tok alltid en løpetur om morgenen
I knew you didn't eat enough
jeg visste du ikke spiste nok
I saw her in the library yesterday
jeg så henne på biblioteket i går
you met him in the club two weeks ago
du møtte han på en nattklubb for to uker siden
my son got really drunk last night
min sønn drakk seg veldig full i går kveld
we came to this country many years ago
vi kom til dette landet for mange år siden
there were no good films to watch
det var ingen bra filmer å se på