Level 6 Level 8
Level 7

Å føre en samtale


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a conversation
en samtale
a topic
et tema; et emne
a relationship
et forhold
weather
vær
politics
politikk
technology
teknologi
health
helse; sunnhet
love
kjærlighet
a love life
et kjærlighetsliv
science
vitenskap
to tell
å fortelle
about
om; omkring; cirka
to tell about ...
å fortelle om ...
to talk
å snakke; å prate
to talk about ...
å snakke om ...; å prate om...
French
fransk
we can always talk about the weather
vi kan alltid snakke om været
French people love talking about food
franskmenn elsker å snakke om mat
do you want to talk about your health?
vil du snakke om din helse?
I don't want to talk about my love life
jeg har ikke lyst til å snakke om mitt kjærlighetsliv
tell me about your relationship
fortell meg om forholdet ditt