Level 17 Level 19
Level 18

Fraser: Imponer dem!


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
total
total; fullstendig
¡fue un éxito total!
dette var total suksess!
el control
kontrollen
todo está bajo control
alt er under kontroll
estaba fuera de control
det var ute av kontroll
faltar
å mangle; å være savnet
¿quién falta?
hvem mangler?
hacer falta
å mangle; å trenge
no hace falta
det trengs ikke
la palabra
ordet
no tengo palabras
jeg har ikke ord
enterarse
å finne ut av (av seg selv)
... o te vas a enterar
ellers ...
¿quién más?
hvem ellers?
otra persona
noen andre
amo a otra persona
jeg elsker noen andre