Level 2
Level 1

Konfrontasjon


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
el sentimiento
følelsen
el error
tabben; feilen
cometer
å forplikte; å begå
cometer un error
å gjøre en tabbe
pelearse
å krangle (med hverandre)
herir
å såre (noen)
perdonar
å tilgi
la intención
intensjonen; hensikten
tener la intención de ...
å mene å ... ; å ha intensjon om å ...
gritar
å kjefte; å skrike; å rope
obviamente
åpenbart; helt klart
cometí un error
jeg gjorde en tabbe
lo heriste
du såret han
obviamente, cometió un error
hun gjorde åpenbart en tabbe
no tenía la intención de ...
han mente ikke å ...
sí, lo hice
ja, jeg gjorde (det)
no, no lo hice
nei, jeg gjorde ikke (det)
no tenía la intención de herirte
hun mente ikke å såre deg
creo que he herido sus sentimientos
jeg tror jeg har såret han
perdóname
tilgi meg
estoy seguro de que todo irá bien
jeg er sikker på at alt kommer til å gå bra