Level 2
Level 1

Uitdrukkingen: klink verstandig


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
le choix
de keuze
judicieux
wijs; verstandig
c'était un choix judicieux
dat was een verstandige keuze
naturel
natuurlijk
c'était le choix naturel
het was de natuurlijke keuze
c'était aussi mon premier choix
dat was ook mijn eerste keuze
le rapport
het verslag; het relaas
la qualité
de kwaliteit
le prix
de prijs
c'est un bon rapport qualité-prix
dat is waar voor je geld
ce sont des temps durs
dit zijn moeilijke tijden
est-ce que tu suis ?
volg je?
je t'ai compris
begrepen
l'opinion
de mening; het standpunt
c'est une question d'opinion
dat is een meningskwestie
une compétence
een vaardigheid
au mieux de mes compétences
naar mijn beste vermogen
à n'importe quel prix
tegen elke prijs
c'est au-dessus de toi
hier ben je te goed voor
la longueur
de lengte
il a une longueur d'avance
hij loopt voor op de rest
elle a toujours une longueur d'avance sur moi
ze is me altijd een stap voor
pour le bien de tous
voor het welzijn van iedereen