Level 2 Level 4
Level 3

Verhitte confrontaties


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la vérité
de waarheid
le mensonge
de leugen
mentir
liegen
être d'accord
overeenkomen; het eens zijn
s'entendre bien
goed opschieten
la promesse
de belofte
tenir une promesse
een belofte houden
vrai
waar
faux
onwaar
injuste
oneerlijk
bête
dom; stom
ils ne s'entendent pas bien
ze kunnen niet goed met elkaar opschieten
parle-moi
praat tegen me
nous ne sommes pas d'accord
we zijn het niet met elkaar eens
je ne suis pas d'accord avec toi
ik ben het niet met je eens
elle ne m'écoute jamais
ze luistert nooit naar me
ce n'est pas juste
dit is niet eerlijk
ne me mens pas
lieg niet tegen me
c'est si injuste
dit is zo oneerlijk
c'est juste une dispute bête
dit is slechts een domme ruzie