Level 5 Level 7
Level 6

Onzekere tijden


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
le fait
het feit
faire face aux faits
zie de feiten onder ogen
l'évidence
het bewijs
se rendre
zich overgeven
rendons-nous à l'évidence ...
laten we reëel zijn ...
l'esprit
de geest
venir à l'esprit
te binnen schieten
il m'est venu à l'esprit que ...
het schoot bij me te binnen dat ...
la somme
de som; het bedrag
somme toute ...
kortom ...
pour information ...
voor de goede orde ...
de nos jours ...
vandaag de dag ...
la condition
de voorwaarde
à une condition ...
op één voorwaarde ...
imaginer
zich voorstellen
tu imagines ?
kan je het je voorstellen?