Level 1 Level 3
Level 2

Koło 2


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Warthina
Guz, torbielakogruczolak brodawczakowaty limfatyczny ślinianek
Mallory'ego-Weissa
Pęknięcie, naddarte przełyku związane z silnymi wymiotami (alko)
Boerhaarego
Zespół, pełnościenne pęknięcie przełyku
Barretta
Przełyk, metaplazja jelitowa w przełyku wskutek przewlekłej choroby refluksowej, zmiana przedrakowa raka gruczołowego przełyku
Curlinga
Wrzody, w prox odc 12nicy, związane z oparzeniami i urazami
Cushinga
Wrzody, gdy zaburzenia wewnątrzczaszkowe
Zollingera-Ellisona
Zespół, niekontrolowane wydzielanie gastryny
Laurena
Klasyfikacja gruczolakoraków żołądka
Hirshprunga
Choroba, wrodzone bezzwojowe jelito olbrzymie
Peutz-Jaghersa
Zespół, polipy hamartomatyczne, przebarwienia skóry
Gardnera
Zespół, podtyp FAP, polipy, kostniaki, torbiele skórne
Turcota
Zespół, podtyp FAP, polipy, guzy OUN (medulloblastoma)
Lyncha
Zespół, HNPCC - dziedziczny niepolipowaty rak J.grubego
Astler-Coller
Klasyfikacja zaawansowania klinicznego (staging) raka jelita grubego
Whipple
1. Operacja - usunięcie głowy trzustki i przylegającego odcinka 12nicy, PŻW, pęcherzyka żółciowego i odźwiernikowej części żołądka 2. Choroba - zaburzenie wchłaniania na poziomie transportu limfatycznego
Paget
Choroba 1. Kości - nieprawidłowa aktywność osteoklastów 2. Rak przewodowy naciekający brodawkę
Gorlina
Zespół, liczne raki podstawnokomórkowe, + torbiele zębopochodne rogowaciejące, zaburzenia w budowie szkieletu
Cowdena
Zespół, łagodne neo skory (guzy typu tricholemmoma) + raki gruczołowe narządów miąższowych (tarczyca, pierś)
Leser-Trelat
Zespół, brodawki łojotokowe w zespole paraneoplazmatycznym, neo p.pok i układu krwiotwórczego
Nelsona
Zespół, gruczolak przysadki wydzielający ACTH, wskutek utraty hamowania przysadki po wcześniejszym wycięciu nadnerczy
Sheehana
Zespół, martwica poporodowa przedniego płata przysadki
Gulla
Choroba, obrzęk śluza,owady w przebiegu niedoczynności tarczycy
Hashimoto
Choroba, przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy
de Quervain
Choroba, podostry ziarniniakowe zapalenie tarczycy
Riedla
Zapalenie tarczycy, z włóknieniem przekraczającym torebkę narządu
Plummera
Zespół, autonomiczne guzki wytwarzające hormony w wolu wieloguzkowym
Crooke'a
Zmiany hialinizacyjne w przysadce w przebiegu choroby Cushinga
Conna
Zespół, pojedynczy guz wydzielający aldosteron -hiperaldosteronizm
Waterhouse'a-Friedrichsena
Zespół, ostra niewydolność kory nadnerczy z uogólnioną posocznicą
Addisona
Choroba, przewlekła niewydolność kory nadnerczy
Zuckerkandla
Narząd, ciałka przyswojone aortalne, tam 10% pozanadnerczowych pheochromocytoma
Zellballen
Gniazda z komórek, pheochromocytoma
Wermera
Zespół, MEN1
Sipple'a
Zespół, MEN2a
Williama
Zespół, MEN2b
McCune'a-Albrighta
Zespół, postać dysplazji włóknistej z zajęciem wielu kości, zmianami skórnymi i zaburzeniami endokrynologicznymi
Gilberta
Zespół, brak sprzęgania bilirubiny, wydalanie niesprzężonej, brak aktywności transferazy glukuronowej
Crigler-Najjara
Zespół, niedobór UDGT1A1, upośledzenie sprzęgania bilirubiny
Dubina-Jonesa
Zespół, defekt białka transportującego, nadmiar bilirubiny sprzężonej
Rotora
Zespół, zmniejszone wydzielanie wątrobowe bilirubiny
Mallory'ego-Denka
Ciałka, filamenty pośrednie w cytoplazmie w stłuszczeniu wątroby 🍟
Scheuer
Klasyfikacja, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, grading (dotyczy martwicy i zapalenia) ORAZ staging (dotyczy włóknienia)
Laenneca
Marskość drobnoguzkowa, stłuszczenie z zapaleniem i włóknieniem
Reye'a
Zespół, powirusowe uszkodzenie wątroby ze stłuszczeniem, dzieci <4 r.ż
Wilsona
Choroba, zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe, zaburzenia wiązania Cu z ceruloplazminą, gromadzenie Cu
Kayser-Fleischera
Pierścienie, zmiany oczne w chorobie Wilsona, zielone złogi w błonie Descementa w rąbku soczewki
Bantiego
Zespół, bezobjawowa zakrzepica ż.wrotnej (noworodkowe zapalenie pępka)
Zahna
1. Linie - powstające w skrzepie in vivo 2. Zawał - w blokadzie przepływu żyła wrotną, w wątrobie
Budda-Chiariego
Zespół, zakrzepica żył wątrobowych
von Mayenburga
Zespół, hamartoma przewodów żółciowych
Klatskina
Guz, rak z nabłonka dróg żółciowych pozawątrobowych, w miejscu rozdwojenia P i L przewodu żółciowego