Level 2
Level 3

Koło 3


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Goodpasture
Zespół, gwałtowne postępująca KZN z półksiężycami
Bergera
Choroba, nefropatia IgA, odkładanie sie IgA w mezangium
Alporta
Zespół, glomerulopatia wrodzona,m+ upośledzenie słuchu + zmiany w oku
Kimmelstiel-Wilson
Zespół, nefropatia cukrzycowa - guzkowe stwardnienie kłębuszków
Hale
Metoda, odczyn na koloidalny Fe w cyto,różnicowanie raka chromofobnego nerki z onkocytoma
Hunnera
Wrzody, zapalenie śródmiąższowe pęcherza moczowego z towarzyszącym włóknieniem
Fuhrmana
Skala, rak jasnokomórkowy nerki, dotyczy jądra i jąderka
Moschcowitza
Zespół, zakrzepowe plamica małopłytkowa, należy do mikroangiopatii zakrzepowej nerek
Homer - Wrighta
Rozety, miesak Ewinga, rdzeniak( medulloblastoma), neuroblastoma
Picka
Choroba, podtyp zwyrodnienia płatowego czołowo-skroniowego
Wallera
Degeneracja, wtórna utrata mieliny
Guillaina-Barrego
Zespół, gwałtowne zaburzenie demielinizacyjne
Charcot - Boucharda
Mikrotętniaki, prowadzą do mikroudaru i demencji, w NT
Emery'ego-Dreifussa
Dystrofia miesniowa
Charcot-Marie-Tooth
Choroba, dziedziczna neuropatia czuciowo-ruchowa
Codmana
Trojkat, cień miedzy korą a okostną w RTG w kostniakomięsaku
Olliera
Choroba, mnogie chrzęstniaki zajmujące 1 stronę ciała
Maffucciego
Zespół, mnogie chrzęstniaki i wrzecionowatokomórkowe naczyniaki
Arninga
Rak podstawnokomórkowy skory, na tułowiu
Clark
Skala, głębokość nacieku czerniaka (stopień zaawansowania - staging)
Breslow
Skala, grubość ogniska pierwotnego czerniaka (staging)
Spitz
Znamię, znamię barwnikowe wrzecionowato-nabłonkowatokomórkowe
Sutton
Znamię, nabyte, z halo
Kamino
Ciałka, eozynochłonne kule w znamieniu Spitz
Reed
Znamię, wariant znamienia Spitz z dużą ilością melaniny
Fanconiego
Niedokrwistość, dziedziczne zaburzenie odnowy DNA, AR
Burkitta
Chłoniak, neo limfoidalny głownie u dzieci, związek z EBV, może występować poza węzłami, obraz gwieździstego nieba
Wäldenstorma
Makroglobulinemia, wysoki poziom IgM we krwi w chłoniaki limfoplazmocytowym
Reed-Sternberga
Komórki olbrzymie, patognomoniczne dla chłoniaka Hodgkina
Hodgkina
Chłoniak, neo limfoidalny, inaczej ziarnica złośliwa
Pautriera
Ropnie, w ziarniniaku grzybiastym (chłoniak skóry)
Philadelphia
Chromosom, gen fuzyjny BCR/ABL, t(9;22), w CML
Bribecka
Ziarnistości, w histiocytozie z komórek Langerhansa
Sézary'ego
Zespół, wariant agresywny ziarniniaku grzybiastego z uogólnionym zajęciem skóry i krwi
Letterera-Siwego
Choroba, wielonarządowa Histiocytoza z komórek Langerhansa
Handa-Schullera-Christiana
Triada, w jednonarządowej histiocytozie z komórek Langerhansa: 1. Ubytki kostne sklepienia czaszki, 2. Wytrzeszcz, 3. Moczówka prosta