Level 9 Level 11
Level 10

Minu sõber (с. 149)


205 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tutvumine, tutvumise, tutvumist
знайомство
Kus ja millal te tutvusite oma sõbraga?
Де і коли ви зустрілись зі своїм другом?
Kui kaua te tunnete teineteist?
Як довго ви знаєте один одного?
välimus, välimuse, välimust
зовнішність
hoolitsetud välimus
доглянута зовнішність
teineteise, teineteist
один одного
Ärge teineteist segage!
Не заважайте один одному!
Nad jäid teineteist järjest võõramaks.
Вони все більше віддалялись один від одного.
kasv, kasvu, kasvu
зріст
kaubanduse kiire kasv
швидке зростання торгівлі
tööpuuduse kasv
ріст безробіття
pikka kasvu
високий на зріст
väikest kasvu
малий на зріст
sale, saleda, saledat
стрункий
pikk sale mees
високий стрункий чоловік
silm, silma, silma
око
hallid silmad
сірі очі
pruunid silmad
карі очі
siniste silmad
голубі очі
punased silmad
почервонілі очі
silmad jooksevad vett
очі сльозяться
Tal on pisarid silmis.
В нього сльози на очах.
Pligutas vennale silma.
Підморгнув братові оком.
Ega mu võtmed pole sulle silma juhtunud?
Чи мої ключі тобі на око не траплялись?
silm silma
віч–на–віч
silm silma, hammas hamba vast
око за око, зуб за зуб
heledajuukseline
русявий
iseloom, iseloomu, iseloomu
характер
järsk iseloom
важкий характер
iseloomult erinevad inimesed
несхожі за характером люди
Palk sõltub töö iseloomust.
Платня залежить від характеру роботи.
iseloomujoon
риса характеру
heatahtlik, heatahtliku, heatahtlikku
доброзичливий
töökas, tööka, töökat
працьовитий
töökad päevad
працьовиті дні
elurõõmus, elurõõmusa, elurõõmusat
життєрадісний
võime, võime, võimet
здатність
keskendumisvõime
вміння зосередитись
ühine, ühise, ühist
загальний
Neil esemeil on ühiseid omadusi.
Ці речі мають спільні ознаки.
Noored otsustasid alustada ühist elu.
Молоді вирішили почати спільне життя.
Mida te koos teete?
Що ви разом робите?
veetlev, veetleva, veetlevat
привабливий
veetlevad tänavakohvikud
привабливі вуличні кафе
inetu, inetu, inetut
негарний
See on sinust inetu.
Це негарно з твоєї сторони.
kõhn, kõhna, kõhna
худий
Ta on pisut kõhnemaks jäänud.
Він трохи схуд.
täidlane, täidlase, täidlast
огрядний
täidlane vein
насичене вино
priske, priske, prisket
вгодований
paks, paksu, paksu
товстий
Ta on paksuks läinud.
Він погладшав.
Pea on õppimisest paks.
Голова важка від навчання.
paksud juuksed
густе волосся
Taevas on täna paksus pilves.
Небо сьогодні запнуте хмарами.
paks vale
нахабна брехня
keskealine, keskealise, keskealist
середнього віку
kahvatu, kahvatu, kahvatut
блідий
tõmmu, tõmmu, tõmmut
смаглявий
piklik, pikliku, piklikku
продовгуватий
ümmatgune, ümmatguse, ümmatgust
круглий
lõbus, lõbusa, lõbusat
веселий
tõsine, tõsise, tõsist
серйозний
kurb, kurva, kurba
сумний
tõsine sisuga film
серйозний фільм
Elu on tõsine asi.
Життя непроста річ.
Tal on tõsine tahtmine õppida.
У нього серйозне бажання вчитись.
tõsine kavatsus
серйозний намір
tõsine kuritegu
серйозний злочин
Näen selles tõsist ohtu.
Я бачу в цьому серйозну загрозу.
sirge, sirge, sirget
прямий
sirge joon
пряма лінія
Hoia selg sirge!
Тримай спину рівно!
madal, madala, madalat
низький
huul, hulle, huult
губа
nina
ніс
kitsas, kotsa, kitsast
тонкий
Sõprade ring on päris kitsaks jäänud.
Коло друзів зовсім звузилось.
pehme, pehme, pehmet
м'який
pehme liha
м'ясо без кісток
Küll ma ta pehmeks räägin!
Я його вмовлю!
tihe, tiheda, tihedat
густий
Sadu läks üha tihedamaks.
Дощ ставав сильніше.
tihe tööpäev
напружений робочий день
tihe kirjavahetus
інтенсивне листування
tihe raamat
змістовна книга
helitihe
звуконепроникний
tihe toit
ситна їжа
hõre, hõreda, hõredat
рідкий
hõreda liiklusega tänav
вулиця з нечастим рухом
tagasihoidlik, tagasihoidliku, tagasihoidlikku
скромний
omapärane, omapärase, omapärast
своєрідний
omapärane ilu
своєрідна краса
harilik, hariliku, harilikku
звичайний
Täna on harilik tööpäev.
Сьогодні звичайний робочий день.
Täna tulin tööle harilikust varem.
Сьогодні я прийшов на роботу раніше ніж зазвичай.
rühmakaaslane, rühmakaaslase, rühmakaaslast
одногрупник
töökaaslane, töökaaslase, töökaaslast
співробітник
kohtamine, kohtamise, kohtamist
зустріч
tundmatu, tundmatu, tundmatut
незнайомий
tundmatu hääl
незнайомий голос
Kirgutage tekstis välja tundmatud sõnad.
Випишіть з тексту незнайомі слова.
kirjeldama, kirjeldada, kirjeldan
описувати
Seda ei saa kirjeldada.
Це неможливо описати.
Kirjelda lühidalt, mis seal toimus.
Опиши коротко, що там відбувалось.
ära tundma, ära tunna, tunnen ära
впізнавати
Oled nii muutunud, et ei tunne äragi.
Ти так змінився, що і не впізнати.
püüdma, püüa, püüan
намагатись
püüab parajat hetke
він ловить принагідний момент
ootan parajat juhust
чекаю нагоди
püüab kõigest väest
старався з усіх сил
Püüa õigeks ajaks tulla!
Постарайся прийти вчасно!
Mida te sellest arvate?
Що ви про це думаєте?
uurimine, uurimise, uurimist
дослідження
ametiredel, ametiredeli, ametiredelit
кар'єрні сходи
lugu, loo, lugu
історія
vapper, vapra, vaprat
відважний
hindama, hinnata, hindan
цінувати
asjadusid kainelt hindama
тверезо оцінювати обставини
Hindan vabadust üle kõige.
Ціную свободу більш за все.
hinnatav tulemus
цінний результат
alla hindama
недооцінити
ümber hindama
переоцінити
iseloomustama, iseloomustada, iseloomustan
охарактеризувати
truu, truu, truud
вірний
tõetruu
правдивий
ebatruu
віроломний
siiras, siira, siirast
щирий
aus, ausa, ausat
чесний
maja on aus
будинок, що треба
viisakas, viisaka, viisakat
ввічливий
tähelepanelik, tähelepaneliku, tähelepanelikku
уважний
rahulik, rahuliku, rahulikku
спокійний
kinnine, kinnise, kinnist
замкнутий
hooletu, hooletu, hooletut
неохайний
korralik, korraliku, korralikku
охайний
kitsi, kitsi, kitsit
скупий
loll, lolli, lolli
дурний
väljendama, väljendada, väljendan
виражати
Püüdke oma mõtteid väljendada võimalikult täpselt.
Намагайтесь свої думки виражати якомога точніше.
tark, targa, tarka
розумний
ükskõikne, ükskõikse, ükskõikset
байдужий
Kellega te rääkisite?
З ким ви говорите?
Kellelt te kuulsite seda uudist?
Від кого ви почули цю новину?
sotsiaalne, sotsiaalse, sotsiaalset
соціальний
täideviija, täideviija, täideviijat
виконавець
teadlane, teadlase, teadlast
вчений
tüüp, tüübi, tüüpi
тип
realistlik, realistliku, realistlikku
реалістичний
korrastama, korrastada, korrastan
наводити лад
soovitama, soovitada, soovitan
рекомендувати
suhtlema, suhelda, suhtlen
спілкуватись
kunst, kunsti, kunsti
мистецтво
kirjandus, kirjanduse, kirjandust
література
organiseerima, organiseerida, organiseerin
організовувати
juhtima, juhtida, juhin
водити (omastav)
huvi tundma, huvi tunna, tunnen huvi
цікавитись (mille? vastu)
analüüs, analüüsi, analüüsi
аналіз
armastus
любов (mille vastu)
püüdlik
старанний
lausa
просто
lausa talumatu iseloom
просто нестерпний характер
Ütle kohe lausa välja, ära keeruta.
Скажи прямо, не крути.
probleem, probleemi, probleemi
проблема
Ta teeb igast asjast probleemi.
Він робить з усього проблему.
keskpärane, keskpärase, keskpärast
посередній
ilmuma, ilmuda, ilmun
з'являтись
ilmus teab kust
з'явився не знати звідки
põhiliselt
в основному
läbi saama, läbi saada, saan läbi
ладити (kellega)
kuisama, kuisata, kuisan
дражнити
sest
тому що
taskaalukas, tasakaalukas, tasakaalukast
урівноважений
lahenema, laheneda, lahenen
налагоджуватись
probleem lahenes
проблема вирішена
Kõik laheneb ajapikku.
Все налагоджується з часом.
mõlemad, mõlema, mõlemat
обидва
Mõlemad pojad õpivad ülikoolis.
Обидва сина вчаться в університеті.
Ma maksin meie mõlema eest.
Я заплатив за нас двох.
isegi
навіть
isegi tema ei tea
навіть він не знає
Tal on tööd isegi palju.
В нього і так багато роботи.
on valus
боляче (kellel)
loomulikult
звісно
armukade, armukada, armukadat
ревнивий
vastu tema tahtmist
проти його бажання
kaasas
з собою
Kes sinuga kaasas on?
Хто з тобою?
taim, taime, taime
рослина
mägi, mäe, mäge
гора
polnud
не було
jaht, jahi, jahti
бажання
kukkuma, kukkuda, kukkun
падати
kohapeal
на місці
otsatu
нескінченний
kaotama, kaotada, kaotan
губити
ainus, ainsa, ainsat
єдиний
uuesti
знову
hakkas uuesti rääkima
він знову заговорив
pahane, pahase, pahast
незадоволений
Miks sa mu peale pahane oled?
Чого ти на мене сердишся?
niipalju, kui oskas
настільки, наскільки міг
usaldama, usaldada, usaldan
довіряти
saladus, saladuse, saladust
секрет