Level 10 Level 12
Level 11

I. Räägime inimese iseloomust (168)


148 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moodustama, moodustada, moodustan
утворювати
koostama, koostada, koostan
складати
umbusklik, umbuskliku, umbusklikku
недовірливий
võõra vastu umbusklik
недовірливий до чужого
asjalik, asjaliku, asjalikku
діловитий
tujutu, tujutu, tujutut
невеселий
kasutu, kasutu, kasutut
марний
kasutu vaidlus
марна суперечка
mõttetu, mõttetu, mõttetut
беззмістовний
mõttetu jutuaiamine
беззмістовна розмова
asjatu, asjatu, asjatut
марний (a)
asjatu ajaraiskamine
марна трата часу
lootusetu, lootusetu, lootusetut
безнадійний
arukas, aruka, arukat
розсудливий
arukas otsus
розумне рішення
isekas, iseka, isekat
егоїстичний
sisukas, sisuka, sisukat
змістовний
Elab sisukas elu.
Живе повним життям.
närviline, närvilise, närvilist
нервовий
Ära tee mind närviliseks!
Не нервуй мене!
määrsõna
прислівник
põhjalikult
докладно
ausalt
чесно
tõsiselt
серйозно
Räägid sa tõsiselt või teed nalja?
Ти серйозно, чи жартуєш?
mõistlikult
розсудливо (m)
umbusklikult
недовірливо
kahtlevalt
сумнівно
igavalt
одноманітно
õigesti
вірно
Kas ma ikka sain sust õigesti aru?
Я правильно тебе зрозумів?
valesti
невірно
Avaldus on valesti vormistatud.
Заява оформлена невірно.
kiiresti
швидко
väljakutsuvalt
демонстративно
põlgikult
зневажливо
kahtlema, kahtleda, kahtlen
мати сумніви
asendama, asendada, asendan
заміняти
asesõna
займенник
sobivalt
відповідний
meeleolu, meeleolu, meeleolu
настрій
mõjutama, mõjutada, mõjutan
впливати
oluline, olulise, olulist
значний
ei tohi
не можна (t)
leppima, leppida, lepin
миритись
Ei tohi leppida asjadega, mis teie meeleolu pidevalt negatiivselt mõjutavad.
Не можна миритись з речами, які постійно негативно впливають на ваш настрій.
vaid
лише
Elasin seal vaid lühikest aega.
Я жив там зовсім недовго.
lahendus, lahenduse, lahendust
рішення, розв'язок
õige lahendus
правильне рішення
miski, millegi, midagi
щось
Miski pole igevane.
Ніщо не вічне.
igevane, igevase, igevast
нескінченний
arenema, areneda, arenen
розвиватися
paratamatus, paratamatuse, paratamatust
невідворотність
Paratamatusega tuleb leppida.
З невідворотнім треба змиритися.
mõttes või valjusti
подумки чи вголос
pealkiri, pealkirja, pealkirja
заголовок
täiesti
повністю
Sellest rahast jätkub täiesti.
Цих грошей вистачить цілком.
öeldakse tema kohta
в такому випадку кажуть
lihtne, lihtsa, lihtsat
простий
lihtne harjustus
проста вправа
varjama, varjata, varjan
приховувати
Maja varjas vaate merele.
Будинок загороджував вид на море.
Milles seisneb tema saladus?
У чому полягає його секрет?
hulgas
серед (кого, чого)
Kas teie tuttavate hulgas on mõni inimene, kelle kohta saab öelda võluv inimene?
Чи серед ваших знайомих є декілька людей, про яких можна сказати приваблива людина?
ükski, ühegi, ühtegi
жоден
Tal pole ühtegi sugulast.
Він не має жодного родича.
tõenäoliselt
вірогідно
Oleme läbi sõitnud tõenäoliselt paarsada kilomeetrit.
Схоже ми проїхали вже дві сотні кілометрів.
sarnane, sarnase, sarnast
схожий
Mul ei ole sarnast mõtetki olnud.
В мене і в думках такого не було.
tähenduselt sarnased sõnad
схожі за значенням слова
sajaprotsendiliselt
стовідсотково
püsiv, püsiva, püsivat
постійний
püsiv elukoht
постійне місце проживання
Tegevus, mis nõuavad kehalisi võimeid.
Діяльність, що вимагає фізичних здібностей.
taip, taibu, taipu
розум
Mul on asjast hoopis teine taip.
У мене зовсім інше розуміння цього.
ülesanne, ülesande, ülesannet
завдання
seotu, seotu, seotut
пов'язаний (з чим)
kõik minu minevikuga seotu.
все пов'язане з моїм минулим
mitmesugune, mitmesuguse, mitmesugust
різноманітний
mitmesugused mõjud
різні впливи
ebamäärasus, ebamäärasuse, ebamäärasust
невизначенність
olukorra ebamäärasus
невизначеність ситуації
omaette
окремо
See on omaette jutt.
Це окрема розмова.
pigem
скоріш
Pigem vähem, aga paremini.
Краще менше, але краще.
Pigem jääksin koju, aga mis parata!
Я швидше б дома залишився, але що поробиш!
sõltumatu, sõltumatu, sõltumatut
самостійний
vähenõudlik, vähenõudliku, vähenõudlikku
непримхливий
maailma
вкрай
seletama, seletada, seletan
пояснювати
Palun asja pikemalt seletada.
Прошу пояснити справу детальніше.
Ma ei oska sulle seletada, miks see nii on.
Я не можу тобі пояснити, чого це є так.
saavutus, saavatuse, saavatust
досягнення
rangelt
суворо
rangelt plaani järgi
суворо за планом
ehk
може
Küsi temalt, tema ehk teab.
Запитай в нього, може він знає.
isikupärane, isikupärase, isikupärast
індивідуальний
loominguline, loomingulise, loomingulist
творчий
erinema, erineda, erinen
відрізнятись ( з-поміж)
keerukas, keeruka, keerukat
складний
soov, soovi, soovi
бажання
Lahkus töölt omal soovil.
Він звільнився за власним бажанням.
kannatlik, kannatliku, kannatlikku
терплячий
ravima, ravida, ravin
лікувати
vältima, vältida, väldin
уникати
seltskondlik, seltskondliku, seltskondlikku
товариський
tõttu
через
väsimuse tõttu
через втому
aja puudumise tõttu
через нестачу часу
veenev
переконливий
täpne, täpse, täpset
точний
täpne lask
точний постріл
kuuluma, kuuluda, kuulun
належати
kahtlemata
безперечно
Kahtlemata on tal õigus.
Він безперечно правий.
paigal
на місці
Püsi paigal!
Сиди на місці!
Ma ei tea, kas õnneks või õnnetuseks tema soov ei täitnud.
Я не знаю, добре чи погано, що її бажання не здійснилось.
lootma, loota, loodan
сподіватись
Loodame kõige paremast!
Сподіваємось на краще!
Ära tühja looda!
І не сподівайся!
Tuleb loota iseendale.
Треба покладатись на себе.
Ei suuda enam töötada.
Не можу більше сподіватись.
suutma, suuta, suudan
могти
Ta elab üksi.
Він живе один.
pisiasi, pisiasja, pisiasja
дрібниця
tavaelu
повсякденне життя
seltsiv, seltsiva, seltsivat
комунікабельний
saadik
ще з
lapsest saadik
ще з дитинства
Olen juba poolest saadik nõus.
Я вже майже згоден.
suhtuma, suhtuda, suhtun
ставитись
Suhtub kõigesse hästi.
Він ставився до всіх добре.
omavahel
між собою
omavahel kokku leppima
домовлятись між собою
litsus, lihtsuse, lihtsust
простота
sihipärasus, sihipärasuse, sihipärasust
цілеспрямованість
võitlus, võitluse, võitlust
боротьба
parasjagu
помірно
kuulus, kuulusa, kuulusat
відомий