Level 11 Level 13
Level 12

II. Räägime inimese oskutest ja võimest (180)


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vara
рано
On veel päris vara.
Ще так рано.
tüdima, tüdida, tüdin
набридати
Olen selgitamas tündinud.
Мені набридло пояснювати.
lisaks
додатково
Mida ta oskab lisaks kelneriametile?
Що він ще вміє, крім як бути офіціантом?
esitama, esitada, esitan
висловлювати
Esitasin oma seisukoha.
Я виклав своє бачення.
nõudma, nõuda, nõuan
вимагати
pingutus, pingutuse, pingutust
напруга
täiendama, täiendada, täiendan
доповнювати
Töö peab nõudma pidevalt pingutust ja võimaldama ennast täiendada välismaal.
Робота повинна вимагати постійної напруги і надавати можливість удосконалення за кордоном.
võimaldama, võimaldada, võimaldan
надавати можливість
tulemus, tulemuse, tulemust
результат
tulemusel
результатом (чого)
Töö eest peaks saama normaalset palka.
За роботу треба отримувати нормальну платню.
leidma, leida, leidan
знаходити
Kas leidsite seeni?
Знайшли гриби?
tarvilik
необхідний
tegusõna
дієслово
umbisikuline, umbisikulise, umbisikulist
безособовий
tegumood, tegumoe, tegumoodi
вигляд
vestlema, vestelda, vestlen
розмовляти
praadima, praadida, praen
смажити
küpsema, küpseda, küpsen
пекти
keetma, keeta, keedan
варити
parandama, parandada, parandan
виправляти
viga, vea, viga
помилка
tud-kesksõna
пасивний дієприкметник мин. часу
teisiti
інакше
Mõned mõtlevad teisiti.
Деякі думають інакше.
erakool
приватна школа
eratund
приватне заняття
majandus, majanduse, majandust
господарство
asutus, asutuse, asutust
установа
riigiasutus
держустанова
pakkumine, pakkumise, pakkumist
пропозиція
tööpakkumine, tööpakkumise, tööpakkumist
пропозиція роботи
pakkumine ületab nõudmise
пропозиція переважає попит
eelnev, eelneva, eelnevat
попередній
eelnev töökogemus
попередній досвід роботи
kogemus, kogemuse, kogemust
досвід
kogemustega arst
досвідчений лікар
Tean seda iseenese kogemustest.
Знаю це з власного досвіду.
suuline, suulise, suulist
усний
suuline eksam
усний іспит
kirjalik, kirjalikku, kirjalikku
письмовий
varasem
попередній (v)
varasem erialane töökogemus
попередній досвід роботи за спеціальністю
tööriist, tööriista, tööriista
інструмент
valdama, vallata, valdan
володіти
Ma ei valda informatsiooni.
Я не володію інформацією.
Ta valdab oma eriala suurepäraselt.
Він чудово володіє своєю спеціальністю.
koormus, koormuse, koormust
навантаження
osaline koormus
неповна зайнятість
osaline, osalise, osalist
учасник
tasuv, tasuva, tasuvat
прибутковий
välja arvatud
крім
Kõik, välja arvatud mina.
Всі, крім мене.
või muud
таке інше