Level 2
Level 1

Budowa jachtu (tekst)


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
KLW
konstrukcyjna linia wodna
długość maksymalna Lmax
długość jachtu ze wszystkimi wystającymi elementami osprzętu
długość całkowita Lc
odległość pomiędzy liniami pionowymi przechodzącymi przez najbardziej oddalone punkty kadłuba
długość po pokładzie Lpp
odległość pomiędzy liniami pionowymi przechodzącymi przez skrajne punkty pokładu
długość klasyfikacyjna
odległość określona formułami pomiarowymi towarzystw klasyfikacyjnych
szerokość całkowita Bc
szerokość mierzona w najszerszym miejscu kadłuba na zewnątrz burt
szerokość wodnicy konstrukcyjnej Bklw
największa szerokość KLW
zanurzenie całkowite Tc
odległosć od płaszczyzny wodnicy konstrukcyjnej do najniższego punktu kadłuba, na ogół nie liczy się miecza
wolna burta Fb
odległość mierzona w połowie KLW od tej linii do powierzchni pokładu przy burcie
całkowita wysokość boczna Hc
łączna wartość Tc + Fb
nawis dziobowy
część dziobu wzniesiona nad wodą
nawis rufowy
część rudy wzniesiona nad wodą
forpik
dziobowy przedział kadłuba
mesa
środkowy przedział kadłuba przeznaczony na pomieszczenie mieszkalne dla załogi
kokpit
część między środkiem kadłuba a rufą
achterpik
rufowy przedział kadłuba
kubryk
wieloosobowe pomieszczenie mieszkalne
kambuz
pomieszczenie, gdzie usytuowana jest kuchnia
kabina nawigacyjna
pomieszczenie przeznaczone do pracy nawigatora
kingston
pomieszczenie, gdzie znajduje się WC i toaleta jachtowa
zęza
najniższe miejsce na jachcie, pod podłogą
wręgi
żebra
pokładniki
elementy, na których leży płaszczyzna pokładu
półpokładniki
elementy, na których leży płaszczyzna półpokładu
denniki
elementy wzmacniające dno kadłuba
jarzmo masztu
wiązanie służące do zamocowania stopy lub kolumny masztu do kadłuba
zrębnica
obrzeże pionowe tworzące ściankę wokół luku, włazu lub kokpitu
zrąb kokpitu
obrzeże pionowe tworzące ściankę wokół kokpitu, wzmacnia wiązania kokpitu i zabezpiecza częściowo przed dostawaniem się wody do kokpitu
pilers
kolumna pomiędzy pokładem a stępką lub nadstępk, podpiera pokład w miejscu punktowego obiążenia, np. pod masztem
pawęż (syn)
tylnica, stewa rufowa
grodzie
ściany, wiązania pionowe
kątnice
wzmocnienia połączeń elementów szkieletu, mocowane na płaszczyźnie prostopadłej do diametralnej jachtu
węzłówki, dejwudy
wzmocnienia połączeń elementów szkieletu mocowane w płaszczyźnie diametralnej jachtu
zrębnica
obrzeże pionowe tworzące ściankę wokół luku, włazu lub kokpitu, wzmacnia wiązania pokładu w miejscach otworów i zabezpiecza częściowo przed dostawaniem się wody do wnętrza kadłuba
wystrzał
poziomy drzewiec umieszczony w osi symetrii jachtu na jego rufie
stenga
wyższa część masztu, powyżej salingów (zwycz.)
podwięż burtowa
okucia metalowe służące do przymocowania want do kadłuba
sztagownik
okucia metalowe służące do przymocowania sfor lub achtersztagu
segarsy
luźno nakładane na maszt pierścienie, stosowane na większych jednostkach z ożaglowaniem gaflowym do mocowania przedniego liku żagla do masztu
kausze
metalowe chomątka o kształcie kropelkowym umieszczone w okach lin, a chroniące je przed przetarciem
krętliki
połączenia osiowe dwóch uchwytów (szekli), umożliwiające ich wzajemny obrót
greting
ażurowa podłoga układana na dnie kokpitu
waterwajsy
biegnące wzdłuż burt na pokładzie rowki spływowe
krzyżak
podpórka bomu lub położonego masztu
szpigaty
otwory w nadburciu, którymi wypływa nadmiar wody z pokładu