Level 9 Level 11
Level 10

Teoria żeglowania


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wiatr rzeczywisty + wiatr własny
wiatr pozorny
kąt graniczny + kąt graniczny
kąt martwy
siła ciągu + siła przechylająca
siła aerodynamiczna
boczna siła hydrodynamiczna + opór hydrostatyczny
siła hydrodynamiczna
siła skręcająca + siła hamująca
siła naporu mas (ster)
smukłość żagla
stosunek wysokości żagla do jego podstawy
środek ożaglowania (SOŻ)
punkt zaczepienia wypadkowej siły aerodynamicznej
sprawność aerodynamiczna ożaglowania
stosunek składowych siły aerodynamicznej: siły ciągu do przechylającej
jacht nawietrzny
jacht wykazujący tendencję do ostrzenia na wiatr przy sterze zero
jacht zawietrzny
jacht wykazujący tendencję do odpadania z wiatrem przy sterze zero
zrównoważenie żaglowe jachtu
sytuacja, w której jacht przy sterze zero nie wykazuje tendencji do skręcania
powoduje zawietrzność jachtu
luzowanie, zrzucanie lub zamiana na mniejsze żagli tylnych; przebranie lub zwiększenie powierzchni żagli przednich; pochylenie lub przesunięcie masztu w kierunku dziobu; przegłębienie kadłuba na rufę, przesunięcie środka bocznego oporu w kierunku rufy;
powoduje nawietrzność jachtu
luzowanie, zamiana na mniejsze lub zrzucenie żagli przednich; przebranie lub zwiększenie powierzchni żagli tylnich; pochylenie lub przesunięcie masztu w kierunku rufy jachtu; przegłębienie kadłuba na dziób; przesunięcie środka oporu bocznego w kierunku dziobu
opór hydrodynamiczny wzdłużny (R)
siła działająca równolegle do płaszczyzny symetrii jachtu, przeciwstawiająca się ruchowi jachtu do przodu
opór boczny (Fb)
boczna siła hydrodynamiczna działająca prostopadle do płaszczyzny symetrii jachtu, przeciwdziałająca dryfowi i powodująca przechył
stateczność
zdolność jachtu do powrotu do pozycji początkowej i zachowania równowagi
stateczność poprzeczna
zdolność jachtu przechylonego na burtę do powrotu do położenia równowagi
siła ciężkości + siła wyporu
siły, od których wzajemnego położenia zależy stateczność poprzeczna jachtu
stateczność ujemna
cecha, którą jacht osiąga w przechyle o kącie większym od kąta krytycznego
pływanie wypornościowe (statyczne)
występuje przy małych prędkościach, gdzie jest stosunkowo nieduża siła ciągu, jacht pływa na powierzchni wody na zasadzie prawa Archimedesa, jest podtrzymywany wyłącznie przez siłę wyporu hydrostatycznego
niby-ślizg
jacht wskutek dużej prędkości utrzymuje się na wodzie na zasadzie łącznego działąnia siły wyporu hydrostatcznego i sił wyporu dynamicznego
pełny ślizg (planowanie)
stan ruchu jachtu, przy którym kadłub niemal całkowicie wynurzony z wody podtrzymywany jest wyłącznie przez siłę dynamicznego wyporu, stan ten charakteryzuje się dużym kątem trymu kadłuba
jachty wypornościowe
duży stosunek długości kadłuba do szerokości, duże zanurzenie i smukłe kształty dziobu i rufy
jachty planujące (przeznaczone do ślizgu)
mały stosunek długości kadłuba do szerokości, małe zanurzenie, płaskie dno; szczególnie ważna jest tu płaska i szeroka rufa