Level 10
Level 11

Międzynarodowy kod sygnałowy


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A - mam nurka pod wodą; trzymajcie się z daleka i idźcie powoli
B - ładuję, wyładowuję albo mam na statku ładunki niebezpieczne
C - tak, potwierdzenie, poprzednia sekwencja powinna być rozumiana w trybie twierdzącym
D - trzymajcie się z dala ode mnie, manewruję z trudnością
E - zmieniam mój kurs w prawo
F - jestem niezdolny do ruchu, nawiążcie ze mną łączność
G - potrzebuję pilota; wybieram sieci (statki rybackie)
H - mam pilota na statku
I - zmieniam mój kurs w lewo
J - mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się ode mnie z daleka
K - chcę nawiązać łączność
L - zatrzymajcie natychmiast swój statek
M - zatrzymałem swój statek, nie poruszam się
N - nie, zaprzeczenie, poprzednia sekwencja powinna być rozumiana w trybie przeczącym
O - człowiek za burtą
P - w porcie, za chwilę wypływamy; moje sieci zaczepiły o przeszkodę
Q - mój statek jest "zdrowy" i proszę o prawo zdolności ruchów
R
S - moje maszyny pracują wstecz
T - trzymajcie się ode mnie z dala, trałuję we dwójkę
U - kierujecie się ku niebezpieczeństwu
V - potrzebuję pomocy
W - potrzebuję pomocy lekarskiej
X - wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnały
Y - wlokę moją kotwicę
Z - potrzebuję holownika; nadany przez statki rybackie łowiące blisko siebie na łowiskach oznacza "wydaję sieci"