Level 3 Level 5
Level 4

Przepisy - żegluga śródlądowa (obrazki)


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zakaz wstępu na jacht
zakaz palenia i używania otwartego ognia
statek holujący (dzień)
mały statek nie na napędzie mechanicznym ani żaglowym (noc)
mały statek nie na napędzie mechanicznym ani żaglowym (dzień)
statek przewożący materiały niebezpieczne (dzień)
statek przewożący materiały niebezpieczne (noc)
moje kotwice mogą zagrażać ruchowi żeglugowemu (dzień)
moje kotwice mogą zagrażać ruchowi żeglugowemu (noc)
ograniczona zdolność manewrowa (dzień)
ograniczona zdolność manewrowa (noc)
poławiacz min (dzień)
prace podwodne (dzień)
prace podwodne (noc)
prośba o ochronę od falowania (dzień)
prośba o ochronę od falowania (noc)
statek bez manewrowości (dzień)
statek bez manewrowości (noc)
statek bez manewrowości (noc, kule)
statek holowany
statek na żaglach i na silniku (dzień)
statek organów kontroli i straży pożarnej
statek pilotażowy (dzień)
statek poławiający, nie trałujący
statek trałujący (dzień)
statek zajęty pracami na drodze lub połowem
statek z pierwszeństwem przejścia (dzień)
sygnały wzywania pomocy (dzień)
sygnały wzywania pomocy (noc)
flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej
bandera Polskiej Marynarki Handlowej
bandera Polskiej Marynarki Wojennej
bandera Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej
bandera Polskiego Związku Żeglarskiego
bandera Yacht Klubu Polski