Level 4 Level 6
Level 5

Locja (tekst)


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
szlak żeglowny (farwater)
pasmo na drodze wodnej, na którym może odbywać się swobodnie i bezpiecznie ruch żeglugowy statków o zanurzeniu dozwolonym na danym odcinku drogi wodnej
buchta
wklęsłość linii brzegowej
ploso
miejsce największej głębokości na rzece, tworzy się przy brzegu wklęsłym
ławica
miejsce płytkie na rzece, o kształcie podłużnym z łagodnie schodzącymi zaokrąglonymi brzegami, powstaje przez osadzanie i stabilizację materiału wleczonego; przy wyższych stanach wody jest niewidoczne i stanowi płyciznę
przykosa
miejsce płytkie na rzece, które wyłania się częściowo z wody przy stanach niskich; formuje się wzdłuż linii nurtu tworząc stopnie, z których najniższy znajduje się w górze rzeki, a najwyższy w dole (kant), po nim następuje spadek i głębia
przemiał
miejsce płytkie na rzece, które tworzy się z dwóch zbliżających się do siebie przykos lub ławicy i przykosy między buchtami; szerokie i rozlane nazywane jest brodem lub mielizną
odsypisko
miejsce płytkie na rzece o prawie trwałym charakterze, z reguły porośnięte roślinnością, może ulec przesunięciu lub zniesieniu przez wodę przy poważniejszych zmianach stanu wody
przymulisko
stale utrzymujące się odsypisko, należy je omijać w znacznej odległości, zwłaszcza gdy jego podstawa przy brzegu jest szeroka
lewa strona wejścia do portu
tyka czerwona, tyka z czerwonym walcem jako znakiem szczytowym albo czerwony trójkąt jednym wierzchołkiem w dół namalowany na nabrzeżu; w nocy czerwone światło rytmicznie
prawa strona wejścia do portu
tyka zielona lub tyka z zielonym stożkiem wierzchołkiem do góry jako znakiem szczytowym albo zielony trójkąt wierzchołkiem do góry, namalowany na nabrzeżu, w nocy zielone światło rytmicznie
jaz stały
budowla, która umożliwia spiętrzenie wody na tym samym poziomie
jaz ruchomy
budowla, która pozwala regulować wielkość przepływu wody oraz zmianę ipoziomu jej spiętrzenia
śluza komorowa
umożliwia utrzymanie różnicy poziomów wody w dwóch zbiornikach położonych po obu jej stronach oraz jednostkom pływającym przejście z jednego zbiornika do drugiego
kanał żeglowny
sztuczne połączenie dwóch zbiorników o zbliżonym poziomie wody