Level 5 Level 7
Level 6

Locja (znaki)


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zakaz przejścia
zakaz wyprzedzania
zakaz mijania i wyprzedzania
zakaz postoju
zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny
zakaz cumowania do brzegu
zakaz wytwarzania fali
zakaz przejścia poza skrajną określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)
zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem
zakaz ruchu statków żaglowych
zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym
zakaz pływania na desce z żaglem
koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości
nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak
nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty
nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty
nakaz zatrzymywania statku w warunkach określonych przepisami
nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości (km/h)
nakaz nadania sygnału dźwiękowego
nakaz zachowania szczególnej ostrożności
ograniczona głębokość (m)
ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody (m)
ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego (m)
inne ograniczenia ruchu żeglownego
granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach podanych liczbą na znaku
zalecane przejście w obydwu kierunkach
zalecane przejście w jednym kierunku
zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką
zezwolenie przejśćia
wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu znaku oznacza wysokość linii napowietrzenej nad poziomem najwyższej drogi żeglownej)
jaz w bliskiej odległości
prom na uwięzi
prom przemieszczający się swobodnie
zezwolenie na postój
zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny
zezwolenie na cumowanie do brzegu
koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia (tylko w jednym kierunku szlaku żeglugowego)
miejsce poboru wody pitnej
miejsce, w którym można skorzystać z telefonu
zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym
zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem
zezwolenie na ruch statków żaglowych
zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym
zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
zezwolenie na ruch małych statków i statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji z dużą prędkością