Level 6 Level 8
Level 7

Locja (znaki i światła)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prawa strona szlaku żeglownego (śr płw)
lewa strona szlaku żeglownego (śr, płw)
rozgałęzienie szlaku żeglownego (śr, płw)
prawa strona szlaku żeglownego (śr, st)
lewa strona szlaku żeglownego (śr, st)
przejście szlaku żeglownego z prawej na lewą (śr, st)
przejście szlaku żeglownego z lewej na prawą (śr, st)
niebezpieczeństwo blisko prawego brzegu (śr, st)
niebezpieczeństwo blisko lewego brzegu (śr, st)
niebezpieczeństwo na środku drogi wodnej (śr, st)
niebezpieczeństwo blisko prawego brzegu (śr, płw)
niebezpieczeństwo blisko lewego brzegu (śr, płw)
znak akwenu zamkniętego dla ruchu żeglugowego
znak akwenów dla narciarstwa wodnego lub podobnych sportów lub podobnych sportów oraz holowania statków powietrznych za statkami, zamkniętych dla ruchu żeglugowego
znaki kardynalne