Level 7 Level 9
Level 8

Meteorologia (tekst)


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pogoda
stan fizyczny atmosfery ponad danym miejscem na kuli ziemskiej
klimat
średni stan pogód obserwowany w ciągu kilkudziesięciu lat
troposfera tropopauza stratosfera stratopauza mezosfera mezopauza termosfera
warstwy atmosfery
elementy meteorologiczne (czynniki atmosferyczne)
zespoły wielkości fizycznych, za pomocą których można opisać stan atmosfery ziemskiej
niż
cyklon
wyż
antycyklon
mistral
zimny północno-zachodni wiatr na południowych wybrzeżach Francji
bora
północno-wschodni wiatr wiejący na północnych wybrzeżach Adriatyku
mgła
zawiesina bardzo małych kropel wody w przyziemnej warstwie powietrza powodująca ograniczenie widzialności
mgła adwekcyjna
mgła powstająca w wyniku poziomego (adwekcyjnego) przemieszczania się ciepłego i wilgotnego powietrza nad zimną powierzchnią Ziemi; najczęściej spotykany rodzaj mgły na morzu
mgła radiacyjna (wypromieniowania)
mgła typowo lądowa, powstaje zazwyczaj nocą przy bezchmurnym niebie, gdy ląd szybko stygnie tracąc ciepło i stykająca się z powierzchnią Ziemi warstwa powietrza oziębia się do temperatury niższej od punkt rosy
mgła frontalna
mgła powstjąca na granicy frontu ciepłego, spowodowana jest oziębieniem się ciepłego i wilgotnego powietrza, nasuwającego się na klin powietrza zimnego
halo
zespół efektów świetlnych występujących wokół Słońca lub Księżyca, są to kręgi świetlne o barwie od czerwonej do żółtej powstające na skutek załamania, odbicia lub rozszczepienia światła na małych kryształkach lodu
0 (zach)
brak zachmurzenia lub niewielkie
Z (zach)
zmienny widok nieba
1 (zach)
1/4 nieba zachmurzonego
2 (zach)
1/2 nieba zachmurzonego
3 (zach)
3/4 nieba zachmurzonego
X (zach)
niebo niewidoczne
bł.
błyskawice
d.
deszcz
gd.
grad
grz.
grzmoty
hk.
halo wokół Księżyca
hs.
halo wokół Słońca
kr.
krupy
mg.
mgła
mż.
mżawka
ob.
obłoki
r. (e)
refrakcja
r. (o)
rosa
szk.
szkwał
szr.
szron
śd.
śnieg z deszczem
śn.
śnieg
u.
ulewa
wz.
niezwykła przejrzystość powietrza
refrakcja (astr)
zjawisko pozornego przesunięcia obiektów obserwowanych przez znaczne masy powietrza, najczęściej w pionie, możliwe również przesunięcia boczne powodowane niejednorodnościami atmosfery
powietrze arktyczno-morskie (mA)
kształtuje się nad polami lodowymi Grenlandii i Spitsbergenu. Charakteryzuje się niską temperaturą i dobrą przezroczystością, nadpływa z NW
powietrze arktyczno-kontynentalne (kA)
kształtuje się nad polami strefy bieguna północnego, charakteryzuje się dużą wilgotnością względną, niską temperaturą i dużą przezroczystością, napływa z kierunku NE
powietrze polarno-kontynentalne (kP)
kształtuje sięz powietrza arktycznego lub polarnomorskiego, które napłynęło nad Eurazję i uległo wpływowi tego kontynentu, charakteryzuje się małą wilgotnością względną, niską temperaturą, napływa z kierunku E
powietrze zwrotnikowo-kontynentalne (kZ)
kształtuje się nad pustyniami północnej Afryki i Arabii. Charakteryzuje się wysoką temperaturą, małą wilgotnością względną, dużym zapyleniem i małą przejrzystością. Napływa z kierunku S
powietrze zwrotnikowo-morskie (mZ)
kształtuje się w regionie Wysp Azorskich, charakteryzuje się dużą wilgotnością względną i wysoką temperaturą. Napływa z kierunku SW
powietrze polarnomorskie (mP)
kształtuje się z powietrza arktycznego, które przez dłuższy czas zalegało w strefie umiarkowanej, zmieniając swoje pierwotne właściwości fizyczne, charakteryzuje się dużą wilgotnością względną i niską temperaturą, napływa z kierunku W
front chłodny (chmury)
cirrus, cirrostratus, cumulonimbus, altostratus
front ciepły (chmury)
cirrus, cirrostratus, altostratus, nimbostratus (opady), stratus (mgła)
front zokludowany (chmury)
cirrus, cirrostratus, altocumulus, altostratus, nimbostratus, cumulonimbus, cumulus