Level 1
Level 2

My school


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bag
cặp sách, túi sách
book
sách, quyển sách
eraser
cục gôm
pen
bút mực
ruler
thước kẻ
school
Trường Học
classroom
lớp học, phòng học
library
thư viện
friend
bạn
he
bạn ấy, anh ấy
she
bạn ấy, chị ấy
it
nó (đồ vật, con vật)
its
của nó
big
to, lớn
small
nhỏ, bé
please
vui lòng, làm ơn
close
đóng lại
open
mở
come in
đi vào
go out
đi ra
good morning
lời chào (khi gặp nhau buổi sáng)
may
có thể (dùng để xin phép)
no
không
yes
vâng, dạ, đúng, phải
not
không (phủ định)
sit down
ngồi xuống
stand up
đúng lên, đứng dậy
this
này, đây
way
đường
we
chúng ta, chúng tôi