Level 16 Level 18
Level 17

Вводные и служебные слова. Наречия -1


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Unde?
Где?
aici
здесь
acolo
там
undeva
где-то
nicăieri
нигде
lângă ...
у ... (около)
lângă fereastră
у окна
Unde?
Куда?
aici
сюда
acolo
туда
de aici
отсюда
de acolo
оттуда
aproape
близко
departe
далеко
alături
около (рядом)
alături
рядом (недалеко)
aproape
недалеко (ехать, идти)
stâng
левый
din stânga
слева
la, în stânga
налево
drept
правый
din dreapta
справа
la, în dreapta
направо
în faţă
спереди
din faţă
передний
înainte
вперёд (движение)
în urmă
сзади (находиться)
din spate
сзади (подойти)
înapoi
назад (движение)
mijloc (n)
середина
la mijloc
посередине
dintr-o parte
сбоку (со стороны)
peste tot
везде
în jur
вокруг
dinăuntru
изнутри
undeva
куда-то
direct
напрямик
înapoi
обратно
de undeva
откуда-нибудь
de undeva
откуда-то
în primul rând
во-первых
în al doilea rând
во-вторых
în al treilea rând
в-третьих
deodată
вдруг
la început
вначале
prima dată
впервые
cu mult timp înainte de ...
задолго до ...
din nou
заново
pentru totdeauna
насовсем
niciodată
никогда
iarăşi
опять
acum
теперь
des
часто
atunci
тогда
urgent
срочно
de obicei
обычно
apropo
кстати, ...
posibil
возможно
probabil
вероятно
poate
может быть
în afară de aceasta,...
кроме того, ...
de aceea
поэтому ...
deşi...
несмотря на ...
datorită ...
благодаря ...
ce
что (местоимение)
что (союз)
ceva
что-то
ceva
что-нибудь
nimic
ничего
cine
кто
cineva
кто-то
cineva
кто-нибудь
nimeni
никто
nicăieri
никуда
al nimănui
ничей
al cuiva
чей-нибудь
aşa
так
de asemenea
также
la fel
тоже