Level 17 Level 19
Level 18

Вводные и служебные слова. Наречия - 2


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
De се?
Почему?
nu se ştie de ce
почему-то
pentru că ...
потому, что ...
cine ştie pentru ce
зачем-то
Şi
и
sau
или
dar
но
pentru
для (предлог)
prea
слишком
numai
только
exact
точно
vreo
около (~ 10 кг)
aproximativ
приблизительно
aproximativ
приблизительный
aproape
почти
restul
остальное
fiecare
каждый
oricare
любой
mult
много
mulţi
многие
toţi
все (все люди)
în schimb la ...
в обмен на ...
în schimbul
взамен
manual
вручную
puţin probabil
вряд ли
probabil
наверное (вероятно)
intenţionat
нарочно
întâmplător
случайно
foarte
очень
de exemplu
например
între
между
printre
среди
atât
столько
mai ales
особенно