Level 5
Level 6

101 - 119


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
desde fuera
van buitenaf
dentro de
binnen (in)
mentir
liegen
atentamente
aandachtig
la muerte
de dood
Jesucristo
jezus christus
la pascua
Pasen
la intensidad
de intensiteit
el hombro
de schouder
pesar
wegen
la tonelada
de ton ( gewicht )
tomar fuerza
op krachten komen
levantar
optillen
el aplauso
het applaus
el grito
de schreeuw
el canto
het gezang
acompañar
begeleiden
cubrir
bedekken
descalzo
op blote voeten