Level 25 Level 27
Level 26

Under Judgement


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
het monster
the monster
de gevangenis
the prison
de gevangene
the prisoner
de cel
the cell
de plaats delict
the crime scene
levenslang
lifelong
de gevangenisstraf
the prison sentence
de levenslange gevangenisstraf
the life sentence
zweren
to swear
zich herinneren
to remember
eruit zien als ...
to look like ...
klinken
to sound
klinken als ...
to sound like ...
geloven
to believe
normaal
normal
schuldig
guilty
onschuldig
innocent
veroordelen
to condemn
herinner je je hoe hij eruit zag?
do you remember what he looked like?
hij zag eruit als een monster
he looked like a monster
hij had minder haar dan die man
he had less hair than that guy
ik zweer dat ik niets weet!
I swear I know nothing!
ik geloof hem niet
I don't believe him
de rechter veroordeelde de dief tot een gevangenisstraf van vijf jaar
the judge gave the robber five years in prison