Level 28 Level 30
Level 29

What did you say?


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elektronica
electronics
de industrie
the industry
de mode
the fashion
de dienst
the service
het tegoed
the credit
stijgen
to rise
schudden
to shake
knikken
to nod
binnengaan
to enter
geen ... meer hebben
to be out of ...
beschermen
to protect
zoeken
to seek
verklaren
to state
opmerken
to note; to notice
aangeven
to indicate
beweren
to claim
vermelden
to mention
om 12 uur 's middags
at noon
middernacht
at midnight
ik zei je dat ik geen tegoed meer op mijn telefoon had
I told you I was out of credit on my phone
ze beweren dat ze alleen de kinderen aan het beschermen waren
they claim they were only protecting the children
de koning en koningin verklaarden dat ze ouders gingen worden
the king and queen stated that they were going to be parents
hij merkte op dat de elektronicawinkel om 12 uur 's middags dicht was
he noted that the electronics store was closed at noon
het bewijs geeft aan dat je schuldig bent
the evidence indicates that you're guilty