Level 4 Level 6
Level 5

Heated Confrontations


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de leugen
the lie
de waarheid
the truth
het eens zijn
to agree
met elkaar overweg kunnen
to get along with each other
vechten
to fight
waar
true
onwaar
false
eerlijk
fair; honest
oneerlijk
unfair
dom
silly
slechts
just; only
ze kunnen niet met elkaar overweg
they don't get along
praat gewoon tegen me
just talk to me
we zijn het niet eens
we don't agree
ik ben het niet met je eens
I don't agree with you
ze luistert nooit naar me
she never listens to me
dit is niet eerlijk
this isn't fair
lieg niet tegen me
don't lie to me
dit is zo oneerlijk
this is so unfair
dit is slechts een domme ruzie
this is just a silly argument
onredelijk
unreasonable
dat is niet onredelijk
fair enough