1
Ready to learn
Стародавня історія України
2
Ready to learn
Київська держава
3
Ready to learn
Галицько-Волинська держава. Монгольська навала
4
Ready to learn
Литовсько-Руська держава. Українські землі у склад
5
Ready to learn
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга п
6
Ready to learn
Українські землі у складі Речі Посполитої (перша п
7
Ready to learn
Національно-визвольна війна українського народу пі
8
Ready to learn
Українські землі наприкінці 50-х - у 80-ті рр. XVI
9
Ready to learn
Українські землі наприкінці XVII-у першій половині
10
Ready to learn
Українські землі в другій половині XVIII ст.
11
Ready to learn
Українські землі у складі Російської імперії напри
12
Ready to learn
Західноукраїнські землі в складі Австрійської імпе
13
Ready to learn
Культура України кінця XVIII-першої половини XIX с
14
Ready to learn
Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.
15
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Авс
16
Ready to learn
Культура України в другій половині XIX-на початку
17
Ready to learn
Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр.
18
Ready to learn
Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської
19
Ready to learn
Україна в Першій світовій війні
20
Ready to learn
Українська революція
21
Ready to learn
Україна в боротьбі за збереження державної незалеж
22
Ready to learn
Українська СРР в умовах Нової Економічної Політики
23
Ready to learn
Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.
24
Ready to learn
Західна Україна в 1921-1939 рр.
25
Ready to learn
Україна під час Другої світової війни (1939-1945 р
26
Ready to learn
Україна в перші повоєнні роки (1945-на початку 195
27
Ready to learn
Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)
28
Ready to learn
Україна в період загострення кризи радянської сист
29
Ready to learn
Розпад Радянського Союзу та відродження незалежнос
30
Ready to learn
Україна в умовах незалежності
31
Multimedia
New level