Level 72 Level 74
Level 73

Poziom 73


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nan2 de
facet
nü3 de
kobitka, facetka
hou4 lai2
a następnie, potem (w czasie przeszłym)
ying1 gai1 yao4 shi
ma być, powinno być (z "yao4")
hua1 qian2 zai4 ... shang4
wydawać pieniądze na (coś)
cheng2 bao3
zamek (budynek)
qian1 wan4 bu4
za Chiny nie, absolutnie nie
zong3 ti3
ogólnie (z...)
cha4
kiepski
jian3 tou2 fa
ściąć włosy, obciąć się
mei3 fa3 shi1
fryzjer
kong1
pusty
you3 qian2
bogaty
Chang2 chang2 fa1 sheng1 de shi4
Tak bywa
wen1 nuan3
ciepło (powietrza)
nuan3 huo
ciepły (ubranie)
qiong2
biedny (q...)
yun2
chmura
feng1
wiatr
da4 feng1
silny wiatr
bao4 yuan4 guan1 yu2
narzekać na (coś)
bian4 bi3 jiao4 jian3 dan1
stawać się prostsze
you2 qi2
zwłaszcza (y...)
zhen4
miejscowość
cun1 zhuang1
wieś
he2
rzeka
Wo3 cheng2 gong1 le
Udało mi się
qing3 jin4
proszę wejść
shuang1 bao1 tai1
bliźniak
shuang1 ying2
win-win situation