Level 2
Level 1

New level


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
富国強兵
Zengin ülke, güçlü ordu
脱亜入欧
Asya'dan çıkıp Avrupa'ya girme
岩倉具視
Iwakura Tomomi
士農工商
Sınıf sistemi
大隈重信
Ookuma Shigenobu
早稲田
Waseda
伊藤博文
Ito Hirobumi
廃藩置県
Feodal toprak sisteminin kaldırılması
統帥権
İmparatorun yönetme ve başkumandanlık yetkisi
枢密院
İmparatorun gizli danışmanlık kurulu
大日本帝国憲法
Büyük Japon İmparatorluğu Anayasası
イワクラ使節団
Iwakura Heyeti
戊辰戦争
Boshin Savaşları
台湾出兵
Tayvan Seferi
日清戦争
1.Çin-Japon Savaşı
下関条約
Shimonoseki Antlaşması
三国干渉
Üçlü Müdahale
日英同盟
İngiltere-Japonya Ortaklığı
日露戦争
Rus-Japon Savaşı
版籍奉還
Toprakların daimyoulardan imparatora devredilmesi
元老
İmparatorun danışmanı
対華二十一力条要求
21 Maddelik Talep
北進論
Kuzeye ilerleme politikası
日本人種の優越
Japon ırkının üstünlüğü