Level 2
Level 1

Deg Bhumi


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Llawenydd (1)
Gwneud addewidion ar gyfer y dyfodol ac yn ymarfer tosturi.
Purdeb (2)
Cael ei buro trwy ymarfer hyn.
Rhoi Goleuni (3)
Clirio'r meddwl trwy fyfyrio ac ymarfer amynedd.
Disgleirdeb (4)
Ymarfer egwyddor sy'n angenrheidiol ar gyfer oleuedigaeth.
Anodd Goresgyn (5)
Parhau ar ei daith ac yn perffeithio ei fyfyrdod. Bellach mae'n anodd i droi nol.
Wyneb i Wyneb (6)
Dod yn wyneb i wyneb a'r gwirionedd. Mae'r person yn sanctaidd erbyn hyn.
'Far-going' (7)
Wedi perffeithio doethineb, felly mae modd iddo ganolbwyntio ar helpu eraill i ddatblygu'n ysbrydol.
Ansymudol (8)
Nid yw'n bosib i'r Bodhisattva droi nol. Mae'n defnyddio ei alluoedd goruwchnaturiol ar helpu eraill.
Gallu da (9)
Daw gwybodaeth fawr a dealltwriaeth wrth i'r Bodhisattva ymarfer nerth.
Cwmwl y Dharma (10)
Cyrraedd y nod o oleuedigaeth perffaith ac wedi derbyn corff nefol.