Level 25 Level 27
Level 26

Bargaining


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ett pund
a pound (£)
en dollar
a dollar ($)
en krona
a crown; Swedish currancy (SEK)
att dra
to pull
att knuffa
to push
gratis
free (of charge)
tillräcklig (tillräckligt)
enough; sufficient; sufficiently
en rea
a sale (in a store)
att ha rea
to have a sale on
på rea
on offer
ett avtal
a deal (in business)
att göra ett avtal
to make a deal
ett erbjudande
an offer
att göra ett erbjudande
to make an offer
att låna
to borrow; to lend
att vara skyldig
to owe
att slösa upp
to waste
att kosta
to cost
att bli
to become; to get; to be
det blir
it'll be; there will be
hon har för mycket pengar
she has too much money
vi kan inte slösa upp alla våra pengar
we can't waste all our money
skoaffären har rea
the shoe shop has a sale
vad kostar den där?
how much is that?
det är jättebilligt för att det är på rea
it's very cheap because it's on offer
det kostar fyra kronor
that's four SEK
jag har inte tillräckligt med pengar
I don't have enough money
det är ett jättebra erbjudande
it's a very good offer
det är gratis!
it's free!