Level 2
Level 1

Talking about the Crew


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en karriär
a career
att gå i pension
to retire
att säga upp sig
to quit (a job)
att komma tillbaka
to come back
att åka skidor
to go skiing
utomlands
abroad
att åka utomlands
to go abroad
rätt
pretty; rather; quite
fortfarande
still
brukar
usually; as a rule
ungefär
around; about; approximately
på måndagar
on Mondays
om två timmar
in two hours
berätta om din familj
tell me about your family
vi brukar åka utomlands på vintern
we usually go abroad in the winter
hon hade en rätt bra karriär för fem år sedan
she had a pretty good career five years ago
mina föräldrar går i pension om ungefär tre år
my parents will retire in about three years
mina morföräldrar åker fortfarande skidor
my grandparents (on mum's side) still go skiing
vi spelar fortfarande badminton tillsammans på onsdagar
we still play badminton together on Wednesdays