Level 21 Level 23
Level 22

Confrontation


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en känsla
a feeling; an emotion
att begå
to commit
att göra fel
to make a mistake
att förlåta
to forgive
med vilje
on purpose
att ropa
to shout; to call out
att skrämma
to scare
att göra ... ledsen
to upset ...
jo
yes (in answer to a negated statement)
gjorde inte
didn't
jag gjorde fel
I made a mistake
du sårade honom
you hurt him
det är klart att hon gjorde fel
she obviously made a mistake
han menade det inte
he didn't mean it
jo, det gjorde jag
yes, I did
nej, det gjorde jag inte
no, I didn't
hon sårade dig inte med vilje
she didn't hurt you on purpose
jag tror jag sårade hans känslor
I think I hurt his feelings
förlåt mig
forgive me
jag är säker på att allt kommer att bli bra igen
I'm sure everything will be okay