Level 5 Level 7
Level 6

My Skills


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ett skämt
a joke
en cykel
a bike
att cykla
to ride a bike
ett instrument
an instrument
en gitarr
a guitar
ett piano
a piano
att vara bra på ...
to be good at ...
att vara dålig på ...
to be bad at ...
att dra skämt
to tell jokes
att måla
to paint
att rita
to draw (a picture)
att baka
to bake
att lyssna
to listen
att höra
to hear
att lukta
to smell
att smaka
to taste
främmande
foreign
farlig
dangerous
särskilt
especially; particularly
ett exempel
an example
till exempel
for example
han är bra på att spela piano
he's good at playing the piano
jag är dålig på att dra skämt
I'm bad at telling jokes
hon är särskilt bra på att spela gitarr
she's especially good at playing the guitar
de är bra på många saker
they're good at many things
de är till exempel bra på matte
they're for example pretty good at maths
jag tycker matte är svårt
I think maths is difficult