Level 25 Level 27
Level 26

Bargaining


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et pund
a pound (£)
en dollar
a dollar ($)
en krone
a krone (kr.)
en norsk krone
a norwegian krone (NOK)
en svensk krone
a swedish krone (SEK)
å dytte
to push
gratis
free (of charge)
et salg
a sale (in store)
et tilbud
an offer (discount)
på salg
on sale; on offer
en avtale
a deal
å gjøre en avtale
to make a deal
å gi et tilbud
to make an offer
å bruke
to spend; to use
å låne
to lend; to borrow
å skylde
to owe
å koste
to cost
hun har for mye penger
she has too much money
vi kan ikke bruke alle pengene våre
we can't spend all our money
bokhandelen har salg
the bookshop has a sale on
hva koster den der?
how much does that cost?
den er veldig billig fordi den er på salg
it's very cheap because it's on sale
den koster ti kroner
it costs ten kroner
jeg har ikke nok penger
I don't have enough money
la oss gjøre en avtale
let's make a deal
la meg gi deg et tilbud
let me make you an offer
det er et veldig godt tilbud
it's a very good offer
det er gratis!
it's free!