Level 1 Level 3
Level 2

Setting a Course


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et liv
a life
død
death; dead
en utdannelse
an education; a degree
en dusj
a shower
å ta en dusj
to take a shower
å håpe
to hope
om morgenen
in the morning
hva liker du å gjøre om morgenen?
what do you like to do in the morning?
jeg liker å ta en løpetur og så ta en dusj
I like to go for a run and then take a shower
hva vil du gjøre i livet ditt?
what do you want to do in life?
vil din datter ha en utdannelse?
does your daughter want an education?
det håper jeg
I hope so