Level 2
Level 1

Talking about the Crew


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en karriere
a career
å gå av med pensjon
to retire
å slutte
to quit; to stop
å stå på ski
to go skiing
i utlandet
abroad
å dra til utlandet
to go abroad
ganske
pretty; quite
fortsatt
still
som regel
usually
cirka
about (approximately)
på mandager
on Mondays
om vinteren
in the winter
om fire timer
in four hours (future)
på fire timer
in four hours
fortell meg om familien din
tell me about your family
vi drar som regel til utlandet om vinteren
we usually go abroad in the winter
mine foreldre går fortsatt på ski
my parents still go skiing
hun hadde en ganske bra karriere for fem år siden
she had a pretty good career five years ago
mine foreldre vil gå av med pensjon om cirka tre år
my parents will retire in about three years
vi spiller fortsatt badminton sammen på onsdager
we still play badminton together on Wednesdays