Level 10 Level 12
Level 11

Right Now


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å stå
to stand
å sitte
to sit
å gjøre noe
to be doing (something)
å klarne opp
to clear up
for øyeblikket
at the moment; for the moment
akkurat nå
right now; right this second
mens
while
mens vi står og snakker
as we speak
vi sitter og spiser middag i hagen akkurat nå
we're having dinner in the garden right now
de ankommer Oslo akkurat nå
they're arriving in Oslo right this second
det klarner opp mens vi står og snakker
it's clearing up as we speak
tannlegen ser på tanna hennes akkurat nå
the dentist is looking at her tooth right now
de snakker norsk for øyeblikket
they're speaking Norwegian at the moment