Level 12 Level 14
Level 13

Health Examination


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en sykdom
a disease; an illness
et kutt
a cut
et infarkt
an attack (medical)
et hjerteinfarkt
a heart attack
å legge
to put; to lie (down)
å legge ... ned
to lay ... down; to put ... down
å sette ... ned
to sit ... down
å reise ... opp
to stand ... up
å undersøke
to examine
å dø
to die
å komme seg
to recover (oneself)
å overleve
to survive
vanlig
common
gravid
pregnant
å føde
to give birth
å bli født
to be born
sjelden
rare
en skade
an injury
skadet
injured
vennligst sett deg
please sit down
jeg må undersøke brystet ditt
I have to examine your chest
du har en sjelden sykdom
you have a rare disease
din kone er gravid
your wife is pregnant
du skal ikke dø
you aren't going to die