Level 21 Level 23
Level 22

Confrontation


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en følelse
a feeling; an emotion
å gjøre en feil
to make a mistake
å tilgi
to forgive
med vilje
on purpose
å rope
to yell
å skremme
to scare
å gjøre ... opprørt
to upset
tydeligvis
obviously; clearly
jo
yes (in answer to a negated statement)
jeg gjorde en feil
I made a mistake
du såret ham
you hurt him
hun gjorde tydeligvis en feil
she obviously made a mistake
han mente det ikke
he didn't mean it
jo, det gjorde jeg
yes, I did
nei, det gjorde jeg ikke
no, I didn't
hun såret deg ikke med vilje
she didn't hurt you on purpose
jeg tror jeg såret følelsene hans
I think I hurt his feelings
tilgi meg
forgive me
jeg er sikker på alt blir ok igjen
I'm sure everything will be okay