Level 9 Level 11
Level 10

Turbulent Weather


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en bris
a breeze
solkrem
suntan lotion
må ikke
must not; may not
å komme til ...
will ... (future)
det kommer til ...
it'll ... (future)
det var en sjanse for sterkt vind
there was a risk of strong wind
det er en liten sjanse for solskinn
there is a small chance of sunshine
... så vi tok med solkrem
... so we brought suntan lotion
de må ikke glemme gummistøvlene sine
they must not forget their wellies
det kommer til å regne i morgen så de trenger regnjakkene sine
it'll rain tomorrow so they'll need their raincoats
jeg tok paraplyen din ved et uhell
I accidentally took your umbrella
det snødde så mye at vi ikke kunne gå ut
it snowed so much we couldn't go outside