Level 20 Level 22
Level 21

Advice


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et synspunkt
a point of view
et svar
an answer; a response
å svare
to answer; to respond
en unnskyldning
an apology
å unnskylde
to apologise
å prøve hardt
to try hard
å beholde
to keep
å beholde ... for seg selv
to keep ... for oneself
å tulle
to be kidding
å motsi
to contradict
lignende
similar
å gå til sengs
to go to bed
du må gjøre en innsats
you have to make an effort
jeg foreslår du går til sengs nå
I suggest you go to bed now
ikke gjør den samme feilen igjen
don't make the same mistake again
hvis du prøver hardt blir alt ok igjen
if you try hard, everything will be alright again