Level 21 Level 23
Level 22

Under Judgement


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fengsel
prison
en fange
a prisoner
en celle
a cell
et gjerningssted
a crime scene
livstid
life sentence
en rettssak
a trial
en rettssal
a court
i retten
in court; on trial
vold
violence
et monster
a monster
å sverge
to swear
å huske
to remember
å se ut som om ...
to appear to; to seem like; to look like
å høres ut som
to sound like
å ha tro på ...
to believe (in) ...
å overfalle
to attack (in the street)
normal
normal
ærlig
honest
skyldig
guilty
uskyldig
innocent
kan du huske hvordan han så ut?
do you remember what he looked like?
han så ut som et monster
he looked like a monster
han hadde mindre hår enn han fyren
he had less hair than that guy
jeg sverger jeg vet ingenting!
I swear I know nothing!
jeg tror ham ikke
I don't believe him
dommeren ga raneren fem år i fengsel
the judge gave the robber five years in prison