Level 24
Level 25

What Did You Say?


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elektronikk
electronics
industri
industry
mote
fashion
service
service
å stige
to rise
å riste
to shake
å nikke
to nod
å gå inn
to enter
å gå tom for ...
to be out of ...; to run out of
beskytter
protects
å akseptere
to accept
å meddele
to state
å bemerke seg
to notice (oneself); to note
en beslutning
a decision
å beslutte
to decide
å ta en beslutning
to make a decision
å indikere
to indicate
å nevne
to mention
å påstå
to claim
kreditt
credit
klokken tolv
at noon
jeg fortalte deg at jeg ikke hadde mer penger på telefonen
I told you I was out of credit on my phone
de påstår at de bare beskyttet barna
they claim they were only protecting the children
de meddelte at de skulle bli foreldre
they stated that they were going to be parents
han bemerket seg at elektronikkbutikken stengte klokken tolv
he noted that the electronics store was closed at noon
bevisene indikerer at du er skyldig
the evidence indicates that you're guilty