Level 20 Level 22
Level 21

Welcoming the Press


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pressen
the press
en pressekonferanse
a press conference
en kilde
a source
en avsender
a sender
informasjon
information
en bevegelse
a movement
et arrangement
an event
en konto
an account
støtte
support
en kampanje
a campaign
å kjøre en kampanje
to run a campaign
en generasjon
a generation
en tendens
a tendency
å ha en tendens til ...
to tend to ... ; to have a tendency to ...
å legge på
to hang up
å ta
to pick up (telephone)
å påvirke
to affect
å gå galt
to go wrong
å skje
to happen
å relatere
to relate
å forhindre
to prevent
å referere til ...
to refer to ...
å fastslå
to determine
å innrømme
to admit
politisk
political