Level 2 Level 4
Level 3

Have We Already ... ?


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en liste
a list
en handleliste
a shopping list
å behandle
to treat
å opprette
to set ... up
å etablere
to establish; to found
å vedlikeholde
to maintain
å involvere
to involve
å sjekke
to check
å sjekke om ...
to check if ...
nåværende
current
ennå
yet
ikke ennå
not yet
å vurdere
to consider
å legge til
to add
å ha i ...
to add (something when cooking/baking)
korrekt
correct; correctly
har du stilt klokken korrekt?
did you set the clock correctly?
har du hatt i smøret ennå?
have you added the butter yet?
har du vurdert å få briller?
have you considered getting glasses?
har du sjekket om vi kjøpte alt på handlelisten?
did you check if we bought everything on the shopping list?
har du hørt fra henne siden i går?
have you heard from her since yesterday?
han har alltid behandlet henne bra
he has always treated her well